Tänk på restriktionen över soliden som är mellan 1 Juni – 20 Augusti

  • RADIO: 123.55
  • BANA: 03 / 21
  • FÄLT: Gräs

Övrigt

  • Radiostyrd flygning kan förekomma